Psihološki profili političara

Često komentarišemo političare i njihove aktivnosti, istina više neaktivnosti, ali rijetko postavljamo pitanje kakvi su političari kao ličnosti. Ako mene pitate odmah bih odgovorila da su to bezosjećajne, narcisoidne i osobe fokusirane isključivo na svoj lični interes. Međutim, svakako u pitanju je lični dojam i nikako ne smijemo generalizovati. Ali kad je u pitanju, politička psihologija, izdvajaju se šest tipova ličnosti političara: narcisoidni, opsesivno-kompulsivni, makijavelisti, autoritaritarne ličnosti, paranoične ličnosti i totalitarne ličnosti.

U nastavku pogledajte osobine svih psiholoških profila političara i možda u svakoj od ovih grupa pronađete i političare sa bh. političke scene. Treba napomenuti da političari nisu po svojim osobinama isključivo pripadnici samo jedne grupe.

“Narcisoidne ličnosti. Većina političara ima bar neki oblik narciosidnosti. Na kraju krajeva, morate imati prilično naduvanu sliku o sebi da vjerujete da zaslužujete moć nad životima drugih. Znaci narcisoidne ličnosti su traženje pažnje, grandioznost koja se kreće ka egzibicionizmu i tendencija da se pronađe žrtveni jarac kada stvari krenu po zlu. Narcisoidne ličnosti su izuzetno ubjedljivi lažovi i zahtjevaju lojalnost od drugih koju rijetko daju zauzvrat.

Opsesivno-kompulsivne ličnosti. Ove ličnosti podstiču potrebu za preciznošću. Njihovo promišljeno donošenje odluka i ljubav prema složenosti čine ih izuzetno dobrim u kreiranju politike, ali užasnim u vođstvu – posebno u krizi kada moraju donijeti brze odluke na osnovu ograničenih i često dvosmislenih informacija. Pored toga, opsesivno-kompulsivi političari obično odugovlače kako bi izbjegli neprijatne komentare prouzrokovane svojim djelovanjem.

Makijavelisti. Makijavelske ličnosti su vrhunski manipulatori. Oni ulaze u sobu i odmah počinju procjenjivati ljude na osnovu njihovih interesa i koriste njihove slabosti za ličnu i političku korist. Makijavelisti se više fokusiraju na igru nego na ishod. Ovi hladni i proračunati tipovi uglavnom nisu opterećeni etičkim problemima. Njihov moto glasi: Pobjeda je sve, o ostalim aspektima možemo pregovarati.

Autoritarne ličnosti. Ne bi ih trebali miješali sa autoritarnim društvenim sistemima ili autoritarnim uvjerenjima. Autoritarne ličnosti su tipično hijerarhijski ustrojene. Ove osobe su poltronski orjentisane prema nadređenima, konkurentni su prema sebi ravnima i nadmeni prema potčinjenima. Vrednuju žilavost, vjeruju da djeluju ispravno i imaju prezir za sažaljenje. Oni takođe imaju tendenciju da budu konzervativni, seksualno izvještačeni, orijentisani prema vlasti i puni predrasuda – projektuju sopstvene mane i nesigurnosti u grupe sa niskim statusom.

Paranoične ličnosti. Tajanstvene i sumnjičave, paranoične ličnosti percipiraju skrivena značenja u običnim stvarima i odbacuju dokaze koji bi pobili njihove zavjereničke intuicije. Oni izražavaju sumnje u lojalnost čak i bliskih saradnika, a ponekad i decenijama ostaju kivni na nekoga. Njihove paranoične fantazije služe važnoj psihološkoj funkciji: inflaciji ega. Sebe smatraju važnim osobama. Paranoična ličnost je zapravo kompenzacija za duboki osjećaj inferiornosti, često pomješan sa ljutnjom i nezadovoljstvom.

Totalitarne ličnosti. Totalitarne ličnosti su izuzetno rijetke u demokratiji jer zahtijevaju apsolutnu poslušnost od strane podređenih. Vjeruju u vlastitu nepogrešivost i koriste kombinaciju strahopoštovanja, terora i lakovjernosti svojih pristalica. Osnovno obilježje totalitarnog karaktera je kult ličnosti, odbacivanje činjenica koje su u suprotnosti sa ciljevima i fanatizam.”

Izvor.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *