Da li ste znali da…?

Glavni cilj studije Mladi u BiH je bio da identifikuje, opiše i analizira stavove i obrasce ponašanja mladih u savremenom društvu. Podaci su prikupljeni početkom 2018. godine i više od 10.000 mladih u dobi od 14 do 29 godina iz deset zemalja jugoistočne Evrope je učestvovalo u istraživanju.. Evo i najvažnijih zaključaka:

Da li ste znali…?

Da…ne samo da su 60% mladih nezaposleni, već jedan od pet ispitanika uzaludno traži posao duže od pet godina, a više od polovine njih to rade duže od dvije godine?

Da…preko 50% djece sa završenim osnovnim obrazovanjem iz siromašnih porodica ne nastavljaju svoju školovanje dok 10% njih nemaju zdravstveno osiguranje?

Da…smanjenje učešća najmlađe (014 godina) u ukupnoj populaciji Bosne i Hercegovine je izuzetno zabrinjavajuće. Popis stanovništva iz 1971. navodi da je procent mladih ljudi u ukupnom broju stanovništva iznosio 34,4%, dok popis iz 2013. pokazuje učešće od svega 15,4%, što znači da se taj procent u datom periodu i više nego upolovio?

Da…kada je riječ o najstarijoj dobnoj grupi (osobe preko 65 godina starosti), stanje je obrnuto i u istom periodu procent njihovog učešća u ukupnoj populaciji zemlje se utrostručio, prema službenim izvještajima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine rastući sa zanemarivih 4,7% (popis iz 1971.) na 14,2% (popis iz 2013. godine)?

Da… periodu 2013.-2016., zabilježeno je 23.000 manje novorođenih beba od broja umrlih, dok je samo u 2017. ta razlika iznosila 6,388, što za malo društvo poput Bosne i Hercegovine predstavlja omjer zabrinjavajućih dimenzija.

Da..je u školsku 2016./2017. godinu upisano 287,694 učenika, što je gotovo polovina od broja upisanih prije trideset godina?

Da…mladi u Bosni i Hercegovini većinu slobodnog vremena provode baveći se aktivnostima koje su usmjerene i zasnovane na savremenim medijima i ne pokazuju značajan interes za politička dešavanja, na lokalnom ili na globalnom nivou?

Da..70,3% ispitanika tvrde da su konektovani na internet manje-više sve vrijeme?

Da su…Facebook i Instagram najčešće korištene društvene mreže kod mladih u BiH?

Da…mladi u BiH televiziju rijetko gledaju da bi došli do informacija, dok novine ne čitaju uopšte ili veoma rijetko?

Da …27,4% mladih nikad ne čita novine?

Da…18,6% mladih osoba u BiH tvrde da nikada nisu pročitali knjigu?

Da …41% mladih u BiH da nikada nisu bili u inostranstvu?

Da…se 26,4 % mladih uopšte ne bavi sportom, dok 23,3 % to rade rijetko?

Da…66,1 % mladih u BiH kažu da ne učestvuju ni u jednom obliku volonterskog rada?

Da…mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine uživaju u kupovini (33,9% njih navode da idu u kupovinu najmanje jednom sedmično, iako polovina nikada ništa nisu kupili preko interneta), a 39% smatraju da je nošenje markirane odjeće bitno ili čak veoma bitno?

Da…je za mlade ljude u BiH zdrava prehrana bitna ili veoma bitna za 84,5% mladih, dok je svega 1,2% njih smatraju potpuno nebitnom.

Da…81% ispitanika odnosno mladih iz BiH navode da im je bitno ili veoma bitno da dobro izgledaju (pri čemu su 48,5% njih zadovoljni, a 27,2% izuzetno zadovoljni svojim izgledom)?

Da…pedeset i jedan posto mladih tvrde da nikada ne piju alkohol?

Da…96% njih nikada nisu koristili lake droge?

Da…su većina ispitanika prvi spolni odnos imali u dobi između 17. i 18. godina, pri čemu 42% njih navode da uvijek koriste kontracepciju, a 15,5% da im je neprijatno razgovarati o ovom pitanju.

Da…najveći broj mladih u domaćinstvu živi sa roditeljima (preko 80%) i braćom i sestrama (34.8%). S roditeljima značajno češće žive mladi u dobi od 14 do 22 godine koji se još uvijek školuju ili su nezaposleni. Mladi koji žive s partnerom (17.3%), najčešće su završili formalno obrazovanje i eventualno pronašli zaposlenje?

Da… 77.4% mladih u Bosni i Hercegovini živi u roditeljskom domu, čak 59.9% mladih to smatra najjednostavnijim rješenjem, dok 35.8% mladih navodi da im finansijski razlozi ne dozvoljavaju da žive samostalno?

Da …mladi koji imaju više od 23 godine (58.1%), a koji žive s roditeljima zbog finansijskih razloga, najčešće su zaokružili svoje obrazovanje i pri tome ih je većina nezaposlena jer nisu uspjeli ući na tržište rada?

Da…se svaka treća mlada osoba u Bosni i Hercegovini izjašnjava da bi živjeli samostalno, ukoliko bi im finansijske mogućnosti to dozvoljavale?

Da…je tradicionalni autoritet oca u bosanskohercegovačkim porodicama oslabljen, govori podatak da svega 62.4 % mladih izjavljuje da otac ima utjecaj na njihove bitne životne odluke?

Da… mlade žene preovladavaju u skupini onih na čije odluke utiču ostale osobe, ponajprije partneri (69.8%), dok se samo 30.2% mladih muškaraca izjašnjava da na njihove odluke utiču partnerice?

Da…94.6% mladih svoju budućnost planira u okrilju bračne zajednice?

Da…mali broj mladih planiraju osnovati brak bez djece (1,4%)?

Da…mladi koji su završili srednje obrazovanja (42.6%) češće se vide u braku, za razliku od mladih koji su visokoobrazovani (svega 14.3% mladih sa fakultetskom diplomom planiraju brak u skoroj budućnosti)?

Da… mladi u Bosni i Hercegovini najčešće planiraju imati manji broj djece (59.7% želi imati dvoje djece, a 22,7% njih troje djece)?

Da.. su razlozi koji mlade ljudi u Bosni i Hercegovini navode za preseljenje u drugu zemlju povezani su sa stvarnim pokazateljima razvoja u društvu, kao što su povećanje nezaposlenosti, koje je naročito prisutno upravo u odnosu na ovu kategoriju sta[1]novništva, socijalna nesigurnost, siromaštvo, porast društvene nejednakosti, politička i ekonomska nestabilnost kao i kriza morala i društvenih vrijednosti?

Da… značajan broj mladih žele trajno napustiti zemlju i/ili provesti većinu svojih najproduktivnih godina radeći u inostranstvu?

Da..je gotovo svaka druga mlada osoba u BiH koja izađe iz formalnog sistema obrazovanja ostaje na nivou trogodišnjeg srednjeg obrazovanja ili nižem?

Da …97,1% njih nikad nisu bili u inostranstvu u svrhu visokog obrazovanja, 99,5% nikad nisu išli ni na koji vid stručnog usavršavanja u inostranstvo, a 69,1% to ne namjeravaju uraditi ni u buduće?

Da…46,5% njih navodi da nikad nisu prošli praktični ili pripravnički rad?

Da..58% mladih smatra da bi sa svojim stepenom stručne spreme teško a 14,9% vrlo teško našli posao?

Da…su nezaposlene osobe u Bosni i Hercegovini većinom žene i mladi između 18 i 22 godine starosti za završenim tercijarnim obrazovanjem?

Da…mladi uglavnom izražavaju želju da rade isključivo u javnom sektoru

Da…mladi u Bosni i Hercegovini ne vide stručnost, sposobnosti i kvalifikacije kao ključne faktore za zapošljavanje, već su većina njih mišljenja da je bitnije imati prijatelje, poznanstva i veze s ljudima na određenim pozicijama ili prosto imati sreće?

Da…više od trećine ispitanika bi pod određenim uslovima preferirali autoritarnu vladavinu?

Da…su mladi slabo politički angažovani bilo u smislu učešća u protestima i peticijama ili rada za političke stranke?

Da… je povjerenje u političke institucije, uključujući Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu, vladu i političke stranke na izuzetno niskom nivou?

Da…je profil mlade osobe iz Bosne i Hercegovine u 2018. je neko ko ima 22 godine života i živi u zajednici/selu sa manje od 2.000 stanovnika. Ako ne pohađa srednju školu, odnosno fakultet, onda je najčešće nezaposlen/a i ne traži aktivno posao. Dio je domaćinstva sa 3,57 članova u prosjeku, ima svoju sobu i internet konekciju. Mladi ljudi svoje slobodno vrijeme uglavnom provode u kafićima, ne posjećuju kulturne događaje, niti puno putuju, te je prosječna dob za sklapanje braka i zasnivanje porodice  u stalnom porastu zbog toga što oni budućnost doživljavaju nesigurnom?

*Podaci preuzeti iz Studije o mladima u Bosni i Hercegovni 2018/2019, Friedrich-Ebert-Stiftung. FES Studije o mladim jugoistočne Evrope 2018/2019 je međunarodni istraživački projekat za mlade koji se istovremeno provodi u deset zemalja jugoistočne Evrope: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Slovenija. Glavni cilj studije je da identifikuje, opiše i analizira stavove i obrasce ponašanja mladih u savremenom društvu. Podaci su prikupljeni početkom 2018. godine i više od 10.000
mladih u dobi od 14 do 29 godina iz gore navedenih deset zemalja
jugoistočne Evrope učestvovalo je u istraživanju..

 

 

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *