izvor: jabuka.tv

Na pitanje šta slijedi ako BiH otvori pregovore sa Evropskom Unijom, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH je odgovorio medijima da misli da za nijansu može biti lakše.

Umjesto pregovaračkog statusa BiH ili kako Konaković kaže za „nijansu lakšeg“, bolje bi bilo da smo dobili par kvalitetnih zakona od kojih ćemo imati konkretnu korist. Pregovarački status i ako ga dobijemo ne znači konkretno ništa, a mi smo dobili zakone reda radi.

Naime, usvojeni su Zakon o sukobu interesa, Zakon o državnoj službi BiH, Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, te Zakon o pranju novca i finansiranju terorsitičkih aktivnosti i zakon o vinu.

Zakon o sukobu interesa – nužan konsenzus kod odlučivanja o sukobu interesa

 Zakon se odnosi na nosioce javnih funkcija na nivou Bosne i Hercegovine, baš kao i postojeći. Direktorica Transparency International BiH (TI) Ivana Korajlić kazala je za medije da je zakon u potpunosti razvodnjen u posljednji trenutak, u odnosu na ono što je bilo planirano da novi zakon donese. Vijeće ministara je izmijenilo ključne stvari.

Zakon predviđa osnivanje Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama BiH. Između ostalog, sporno je koliko će Komisija biti u stanju da donosi odluke s obzirom na to da najmanje dvije trećine članova moraju glasati za odluku.

“Predviđeno je da Komisija ima sedam članova. Ostavili su da mora ići etnička raspodjela, ali neće biti etnički način odlučivanja. Ono što je specifično sporno i što može izazvati problem u izricanju jednog dijela sankcija jeste što za odluke koje se tiču razrješenja nosilaca javnih funkcija mora biti konsenzus kod odlučivanja. Ako on ne postoji onda većina od dvije trećine mora podržati odluku”, kazala je Korajlić.

Naglašava da to može dovesti do toga da se nikada ne mogu dogovoriti ili izreći sankcija koja se odnosi prijedlog za razrješenje ili poziv na ostavku. Dodatno, ne postoji obaveza drugih institucija da dostave podatke Komisiji.

“Vijeće ministara je posljednji čas promijenilo ključne stvari. Izbacili su odredbe koje se tiču obaveze drugim organima pravnim i fizičkim licima da Komisija na zahtjev dostave podatke koji su njoj neophodni da bi provjerila tačnost imovinskih kartona. Ako nemate tu obavezu, već je samo okvirno stavljeno ‘sarađivat će’ to znači da svaka institucija po svom nahođenju može da odbije da dostavi podatke”, rekla je Korajlić.

Tvrdi da Komisija u tom slučaju neće biti u stanju da provjeri tačnost finansijskih izvještaja.

“Praktično to može dovesti u pitanje uopšte funkcionisanje provjere imovinskih kartona koja je trebala biti jedan od ključnih novih mehanizama koje zakon donosi”, istakla je Korajlić.

S druge strane odredbe koje se tiču nespojivosti u odnosu na druge funkcije, privatna javna preduzeća, u odnosu na udruženja građana i slično su kvalitetno urađene.

Navedeni zakon je usvojen na sjednici Vijeća ministara BiH i proslijeđen je dalje u proceduru.

Zakon o državnoj službi BiH – korupcija u zapošljavanju se i ne spominje

 Transparency International u BiH (TI BiH) uputio je dopis Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zajedno sa komentarima na predložene izmjene Zakona u državnoj službi u institucijama BiH, koji kako navode ima brojne manjkavosti, dok još nije ni bio usvojen.

“Iako su ciljevi ovih izmjena trebali biti depolitizacija i reorganizacija državne službe u okviru ispunjavanja jednog od 14. prioriteta iz mišljenja Evropske unije”, navodi TI.

Ističu da ukoliko se usvoje, a usvojene su, predložene izmjene savjetnici članova Predsjedništva, predsjedavajućeg i ministara u Vijeću ministara te guvernera i viceguvernera Centralne banke moći će biti lica bez univerzitetske diplome i državljanstva BiH, a te poslove moći će raditi i lica koja su stekla zakonske uslove za penziju.

Državni službenici koji već rade u institucijama neće biti obavezni da odrade probni rad u slučaju promjene radnog mjesta, te će biti ocjenjivani samo jednom godišnje, što je “korak u nazad” u odnosu na važeći zakon.

“Pored toga, predložene izmjene uopće ne tretiraju pitanje zapošljavanja i selekcije državnih službenika, te je propuštena prilika da se unaprijedi meritornost u zapošljavanju, jer nije osigurano da se postavljanje državnih službenika vrši na osnovu rezultata javnog konkursa uz obavezu da se najuspješniji kandidat postavi na radno mjesto državnog službenika”, navode iz TI. Objašnjavaju i kako TI svakodnevno dobija prijave građana koji ukazuju na nepravilnosti vezane za provođenje javnih konkursa i već godinama ukazuje da je na svim nivoima vlasti obesmišljen institut javne konkurencije jer ne postoji obaveza izbora državnog službenika koji je ostvario najveći broj bodova u procesu selekcije.

“Osim toga, izmjene ne adresiraju ključna pitanja odgovornosti državnih službenika, te racionalizacije i efikasnosti rada”, navode iz TI.

Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću – sa odredbom da se usvoji novi usklađen sa evropskim standardima

 Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je po hitnom postupku usvojio nedavno izmjene Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, ali se tim izmjenama produžava rok za formiranje Odjela za integritet na dodatnih 90 dana i još neke tehničke izmjene.

Odjel bi trebalo da redovno provjerava tačnost, cjelovitost i istinitost prijavljenih podataka i analizira podatke iz izvještaja o imovini i interesima, s ciljem utvrđivanja nespojivih aktivnosti i potencijalnog sukoba interesa.

Usvojene izmjene sada obavezuju sve nosioce pravosudnih funkcija da svoje finansijske izvještaje objave.

Ovo jeste napredak u reformi pravosuđa, ali ostaje da se vidi da li će se ovaj odjel uopće formirati. Iz VSTV-a već nagovještavaju da neće biti u mogućnosti formirati ovaj odjel u ovom novom roku.

Ranije je usvojen Zakon o VSTV sa odredbom da će se u određenom roku usvojiti novi usklađen sa evropskom praksom.

Zakon o pranju novca i finansiranju terorističkih aktivnosti usvojen na inicijativu delegata opozicije u Doma naroda Parlamenta BiH.

Još uvijek nema dogovora oko Zakona o sudovima, iako su pojedini političari iz vlasti počeli u medijima da najavljuju da od dogovora nema ništa, te da ćemo predstaviti Evropskoj komisiji ono što imaju.

Dakle, svaki ovaj zakon je usvojen ili je još uvijek u proceduri kako bi zadivili Evropsku uniju, a to što su jednako nekvalitetni kao i postojeći, neki i lošiji, o tome niko od političara ni riječi. I sve to da bi bilo „nijansu“ lakše.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *